Ildsjelprisen

Ildsjelprisen er på kr 15 000 og kan deles ut av Hammerfest kommune hvert år.

Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober. Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid. Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember – samtidig med utdeling av Tilgjengelighetsprisen

Adresse for innsending av begrunnede forslag:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest
merket Ildsjelprisen
postmottak@hammerfest.kommune.no

Forslag kan også leveres servicekontoret.
 


​Retningslinjer for ildsjelprisen

Ildsjelprisen deles ut av Hammerfest kommune hvert år.

Hva er formålet med prisen?

Hammerfest kommunes ildsjelpris er en takk og en anerkjennelse til en person eller gruppe som har gjort en betydelig uegennyttig og ulønnet innsats i samfunnet eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i kommunen.

Hvem kan foreslå prisvinnere?

Alle innbyggere, lag og organisasjoner i Hammerfest kommune kan foreslå kandidater til å vinne prisen. Forslag skal være begrunnet.

Fristen for å sende inn forslag er normalt 15. oktober.
Prisen kunngjøres i kommunens fellesannonse og digitale kanaler i god tid.

Hvem tildeler prisen?

Hovedutvalget for oppvekst og kultur avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.
Ildsjelprisen kan bare mottas en gang per person.
Prisen kan deles mellom flere kandidater.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som oppfyller vilkårene, kan prisutdelingen utgå det året.

Hva består prisen i?

Ildsjelprisen er på 15 000 kroner.
Med prisen følger et diplom signert av ordfører.

Prisen deles ut av ordfører og Hovedutvalget for oppvekst og kultur.
Prisutdelingen skjer på eller nær 3. desember, som er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede.

Disse retningslinjene er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte 21. mars 2022