Kulturpris

Kulturprisen er på kr 30 000 og kan tildeles lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenkning eller fortjenestefull innsats.

Prisen deles ut i forbindelse med den årlige feiringen av 17. mai.

Send inn forslag til mottaker av kulturprisen

 


Retningslinjer for kulturprisen

Tjenestens målgruppe

Lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner.

Formål med tjenesten

Kulturprisen kan tildeles lokale lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner som har stått eller står sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking og/eller fortjenestefull innsats.

Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

Tjenesten omfatter

Hammerfest kommune kan hvert år tildele en kulturpris på kr 30 000.

Hva kreves for å motta tjenesten

Lag, foreninger, organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner må stå eller ha stått sentralt i Hammerfest kommunes kulturliv gjennom nytenking eller fortjenestefull innsats.

Hva gjør kommunen

Kulturprisen blir kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmeside hvert år på våren.

Enhver som er bosatt i kommunen skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på aktuelle kandidater. Saksbehandler er sektor for Oppvekst og kultur v/fagansvarlig kultur. Kulturprisen behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur på bakgrunn av innkomne forslag. I tillegg kan Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslå egne kandidater.

Dersom Hovedutvalget for oppvekst og kultur et år ikke finner frem til aktuelle kandidater, kan prisutdelingen utgå dette året.

En vinner av kulturprisen kan ikke få den flere ganger.

Kulturprisen med isbjørn i krystall på sokkel med gravering deles ut av leder av Hovedutvalget for oppvekst og kultur ved den årlige feiringen av 17. mai.

Valg av sted for utdeling av prisen vurderes i forhold til hvilket sted i kommunen prisvinneren er fra.

Ikrafttredelse

Disse retningslinjene er vedtatt av Fellesnemnda for Kvalsund og Hammerfest kommuner i møte 14. juni 2019 og trer i kraft fra og med 2020 for nye Hammerfest.