Kulturstipend

Hammerfest kommune kan hvert år dele ut kultur- og idrettsstipend. Årlig settes det av 125 000 kroner til formålet. Hvert stipend er på minimum 25 000 kroner.
Søknadsfristen er 15. april.
Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien. 


 

 

Retningslinjer for kulturstipendet

Formål

Formålet med ordningen er å premiere oppnådde resultater og å stimulere kulturutøvere til videre utvikling, utdanning og satsing.

Målgruppe

Stipendet kan gis til enkeltpersoner eller gruppe av personer som har gjort seg bemerket innen sin kulturgren. Søkere må være bosatt i Hammerfest kommune.
Unge mellom 16 og 25 år er en prioritert målgruppe.

Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om kulturell aktivitet og oppnådde resultater
  • begrunnelse og plan for bruk av stipendet
  • kostnadsoverslag

Dette må enten være med i selve søknadsteksten eller i vedlegg til søknaden.

Vi kan be om mer informasjon hvis vi trenger det for å behandle søknaden.

Søknadsfrist

15. april

Søk om kulturstipend eller idrettsstipend

Bruk digitalt skjema for å søke om stipend.

Kulturstipend/idrettsstipend - søknadsskjema

 

Behandling

Søknaden behandles og vedtas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Overrekking av kultur- og idrettsstipend skjer i forbindelse med et kommunestyremøte før sommerferien.

Stipendet skal brukes i samsvar med de opplysningene som er gitt i søknaden og senest ett år etter utdelingen. Dersom endrede forutsetninger fører til at stipendet ikke kan benyttes som forutsatt, kan fagansvarlig for kultur godkjenne endrede tidsplaner eller andre mindre endringer i planene for bruk av tildelt stipend.

Rapport

De som mottar stipendet skal legge frem en kort, skriftlig rapport senest 6 måneder etter at stipendet er brukt.

Rapportering skal gjøres på et eget elektronisk skjema.

Disse retningslinjene er vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur i møte 14.02.2022.