Livdyrhandel

Handel av livdyr fører med seg en risiko for overføring av smittsomme sykdommer. Det er forbud mot å flytte småfe fra et fylke til et annet. Innenfor enkelte fylker kan det også være forbud mot overføring av småfe over nærere definerte soner. Det er ikke tillatt å selge, kjøpe eller på annen måte flytte hunndyr av sau fra en buskap til en annen. Mattilsynet kan etter skriftlig søknad gi dispensasjon.

Kontakt Mattilsynet for mer informasjon.