Landbruk

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et interkommunalt landbrukskontor for kommunene Hammerfest, Hasvik og Måsøy, basert på en samarbeidsavtale fra 01.01.1994. Administrasjonen ligger i Hammerfest og er underlagt næringsavdelingen. Det er én fast stilling i 100 % direkte tilknyttet landbrukskontoret. Landbrukskontoret ivaretar kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til lovgivning, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen jordbruk, arealforvaltning og bygdeutvikling. I tillegg har landbrukskontoret en veilednings- og rådgivningsfunksjon innen fagfeltet.