Landbruk

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et interkommunalt landbrukskontor for kommunene Hammerfest, Hasvik og Måsøy, basert på en samarbeidsavtale fra 01.01.1994. Administrasjonen ligger i Hammerfest og er underlagt næringsavdelingen. Det er én fast stilling i 100 % direkte tilknyttet landbrukskontoret. Landbrukskontoret ivaretar kommunale forvaltningsoppgaver knyttet til lovgivning, tilskuddsordninger og finansieringssøknader innen jordbruk, arealforvaltning og bygdeutvikling. I tillegg har landbrukskontoret en veilednings- og rådgivningsfunksjon innen fagfeltet.

Kontakt


Stillingen som landbrukskonsulent er utlyst, men ikke besatt ennå.
I mellomtiden kan du ta kontakt med servicekontoret: T 78 40 20 00
eller sende e-post til postmottak@hammerfest.kommune.no