Registrere foretak

Det er foretak som kan søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. I Landbruksregisteret er et foretak definert som en juridisk enhet som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. Det er Enhetsregisteret i Brønnøysund som godkjenner foretak og tildeler organisasjonsnummer. Et foretak eksisterer ikke før det er tildelt organisasjonsnummer og er registrert i Enhetsregisteret.

For å registrere et foretak må det sendes inn «Samordnet registermelding» gjennom Brønnøysundregistrene eller Altinn.

Informasjon om etablering og registrering av foretak finner du på www.brreg.no eller www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift.

Alle meldinger om endringer i et foretaks navn, selskapsform, adresse og deltakere skal sendes direkte til Enhetsregisteret.