Rutine for avliving av en hjemløs katt

Saker om hundehold skal meldes til Politiet eller Mattilsynet