Adopsjon

Bufetat har ansvaret for å utrede adoptivsøkere.

Søknadsskjema og informasjon om hvilke vedlegg som må følge søknaden 

Når Bufetat har mottatt søknaden med vedlegg og attester, vil fosterhjemstjenesten i regionen bli bedt om å utrede søkere og utarbeide en sosialrapport.