Barnevernstjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Sosialtjenester og familie