Barneverntjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Digital bekymrings­melding til barnevernet