Barnevernstjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Barnevern

Døgnbemannet barnevernvakt: M 452 47 070

Digital bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Hammerfest ivaretar barnevernet i Hammerfest og Måsøy kommuner.

Besøksadresser

Storgata kommunehus, 1. etasje
Storgata 17
9600 Hammerfest

Åpne kartet i eget vindu

 

Kvalsund kommunehus
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund

Kart som viser plasseringen av Rådhusvegen 18 i Kvalsund

Åpne kartet i eget vindu

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon
78 40 23 95

👥 Ansatte i barnevernstjenesten