Vei og trafikk

Viktige meldinger om kommunale veier

Veimeldinger fra kommunen legges ut fortløpende på nettsiden og på sosiale medier (ekstern lenke)

I åpningstiden - kontakt Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier. 

Utenom åpningstid (etter kl. 14.30 på hverdager, i helger og på helligdager) - ring vakttelefonen, tlf. 907 67 741.
Vakttelefonen er kun betjent i perioden 15. oktober til 31. mai.

Vei- og trafikkinformasjon

Vei- og trafikkinformasjon for Riksvei 94 og Fylkesvei 391, får du ved å kontakte Vegmeldingstjenesten på tlf 175 eller se Veginformasjon på Statens vegvesen sine hjemmesider. Vær oppmerksom på at Vegmeldingssentralen ikke dekker de kommunale veiene i Hammerfest.