Vei og trafikk

Viktige meldinger om kommunale veier

Veimeldinger fra kommunen legges ut fortløpende på nettsiden og på sosiale medier (ekstern lenke)

I tidsrommet kl. 08:00 - 15:00 ta kontakt med Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier. 

Veimeldinger som haster utenom arbeidstid i området Hammerfest må meldes til vakttelefonen til Vei og verksted, M 90 76 77 41.

Vakttelefonen er kun betjent i perioden 15. oktober til 31. mai.

Brøyting/strøing som haster utenom arbeidstid i områdene Rypefjord/Bekkeli/Kvalsund må meldes til vakttelefonen til Viggo Eriksen, M 95 13 11 55.

Vei- og trafikkinformasjon

Vei- og trafikkinformasjon for Riksvei 94 og Fylkesvei 391, får du ved å kontakte Vegmeldingstjenesten på T 175 eller se Veginformasjon på Statens vegvesen sine hjemmesider. Vær oppmerksom på at Vegmeldingssentralen ikke dekker de kommunale veiene i Hammerfest.