Veivedlikehold

Vei og verksted har ansvaret for vedlikehold av de kommunale veiene i Hammerfest

Flomfare

Når det er fare for flom holder vi øye med bekker og bekkeinntakk og gjør tiltak når det er nødvendig.

Flomforebygging

I ukene før påske graver vi opp bekker og bekkeinntak.
Vi rensker opp bekker og bekkeinntak om høsten.

Gatelys

Hammerfest kommune har ansvaret for gatelysene på kommunale veier, fylkesveier og på en del av riksvei 94. Totalt ca. 2600 lyspunkter.
Gagama Elektro AS vedlikeholder gatelysene for Hammerfest kommune.

Meld fra om feil 

Hammerfest kommune er avhengig av at innbyggerne melder fra om defekte gatelys.

Utbedring av feil

Rapporterte feil blir utbedret fortløpende, men det kan ta noe tid før enkeltlamper blir skiftet. Områder med flere defekte lamper prioriteres foran enkeltlamper. Hovedveier prioriteres foran boligveier. Trafikkfarlige punkter blir også prioritert.

Meld fra om feil på gatelys og behov for veivedlikehold på Nabolaget. 

Klikk her for å melde feil på Nabolaget

Adresse

Vei og verksted

Besøksadresse

Seilmakerveien 3
Prærien
9602 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Meldingstelefon

Telefon fagleder vei
922 22 828
Send e-post