Ansattoversikt


Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54 415 48 495

Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54 415 48 495