Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent

Oppvekst og kultur - Barnehager - Kvalsund barnehage

Ansatte i avdelingen Kvalsund barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent