Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder

Teknisk drift og eiendom - Drift og vedlikehold - Renhold

Ansatte i avdelingen Renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder