Ansattoversikt


Helse og omsorg - Hjemmebasert omsorg - Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Kvalsund Bosenter/Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
vikar renhold
Avdelingsleder Kvalsund Hjemmetjeneste
Assistent 953 02 321
951 72 520
Helsesykepleier
Ungdomsleder
Fagarbeider 990 41 503
Sykepleier +40743060747
Sykepleier +40771279967
Miljøterapeut 481 23 832
Pleiemedarbeider
Assistent
Assistent
Avdelingsleder 951 37 098 951 37 098
Tilkallingsvikar
1.års sykepleierstudent
Sykepleier
Assistent 912 62 010
Helsefagarbeider
Helsesekretær 78 41 59 00
Kunstlærer 468 34 302
Assistent 974 91 830
455 12 063
Sykepleier
Pleiemedarbeider 462 22 338
Sosialkonsulent
Vernepleier
0046700237022
+40748084318
Assistent
renholder 481 57 616
Vikar
Spesialhjelpepleier 472 62 423
Virksomhetsleder Kvalsund sykehjem og hjemmetjeneste 911 52 919
Miljøterapeut m/utvidet ansvar
Sykepleier 925 17 927