Ansattoversikt


Helse og omsorg - fagstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 78 40 27 09 419 29 955
Demenskoordinator 78 40 27 08 992 18 921
Fagansvarlig tilrettelagte tjenester 78 40 27 91 942 87 488
Rehabiliterings Konsulent 78 40 27 05
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Kontorfullmektig 78 40 27 03
Kommunalsjef 78 40 25 13 913 70 515
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181
Utviklings- og kvalitetskonsulent 78 40 27 78
??? 78 40 27 04 99119446/48025326
Virksomhetsleder 78 40 26 78 413 56 913