Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse og omsorg - fagstab

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagkonsulent 78 40 27 49 904 14 725
Velferdsteknologikoordinator 990 41 503 990 41 503
Demenskoordinator 78 40 27 08 992 18 921
Fagkonsulent/Stedsfortreder for virksomhetsleder 78 40 27 71 992 28 171
Konsulent 78 40 27 09 419 29 955
Fagansvarlig tilrettelagte tjenester 78 40 27 91 942 87 488
Rehabiliterings Konsulent 78 40 27 05
Sykepleier 78 40 20 61 901 21 698
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181
Anne-Berit Lemika
Kontorfullmektig 78 40 27 03
Kommunalsjef 78 40 25 13 913 70 515
Fagansvarlig helse 78 40 27 73
Utviklings- og kvalitetskonsulent 78 40 27 78
??? 78 40 27 04 99119446/48025326
Virksomhetsleder 78 40 26 78 413 56 913