Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Barnehager - Kvalsund barnehage

Ansatte i avdelingen Kvalsund barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk leder
Assistent
Støttepedagog 78 40 28 80
920 64 275
Fagarbeider
Fagarbeider
Assistent
Assistent
Ped leder
Assistent
Assistent
Virksomhetsleder