Ansattoversikt


Samfunnsutvikling

Ansatte i avdelingen Samfunnsutvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder byggesak 78 40 25 98 950 55 776
Overingeniør - samferdsel 78 40 26 06 957 25 775
Natur-og miljøfaglig rådgiver 78 40 25 88 934 90 883
Byggesaksbehandler 78 40 25 63
Plan- og næringssjef 78 40 25 18 954 44 573
Arealplanlegger 78 40 25 58
Byggesaksbehandler 78 40 20 77
Arealplanlegger
Rådgiver - næring 78 40 25 52 938 02 988
Byggesaksbehandler 78 40 25 53
Natur-og miljøfaglig rådgiver 78 40 25 54 971 98 795
Konsulent 78 40 25 47
Saksbehandler 78 40 25 56
Grunnforvalter 78 40 25 55
Byggesaksbehandler 78 40 25 68
Avdelingsleder plan 78 40 25 67 906 42 229
Geodataingeniør 78 40 25 59