Ansattoversikt


Breilia skole

Ansatte i avdelingen Breilia skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 78 40 21 08 906 94 607
Lærer 78 40 21 08 900 49 910
Lærer 482 69 403
Rektor 412 95 888
Sos.Ped, kontaktlærer 78 40 21 13 481 56 033
Lærer 78 40 21 09 991 66 249
Assisterende rektor 78 40 21 03 481 41 409
Lærer 78 40 21 38
Assistent
Lærer 976 37 567
Lærer 930 91 309
Lærer 2279 452 68 326
Adjunkt 78 40 21 08 928 04 406
Assistent 78 40 21 12 479 01 706
Assistent 400 62 653
Miljøveileder 481 19 598
Lærer 464 14 128
Lærer, Rådgiver 78 40 21 25
lærer 991 52 351
Lærer Båthuset 00 00 00 00
Sos.Ped 78 40 21 28 917 86 098
Lærer 78 40 21 08 404 57 914
Berit Hågensen
Lærer 464 25 831
Lærer 78 40 21 12 917 06 613
Lærer 78 40 21 07 976 80 668
Assistent 458 43 458
Lærer 915 40 262
Lærer
Lærer 480 55 883
Lærer 415 14 246
Assistent 976 77 310
Assistent 78 40 21 12
Lærer 78 40 21 09 480 68 612
Lærer 456 60 642
Lærer 78 40 21 07 959 10 570
Sos.Ped/Lektor 452 21 320
Lærer Båthuset 78 40 23 40 413 31 739
Lektor 481 90 436
Lærer 78 40 21 90 401 68 632
Lærer 78 40 21 07 481 77 047
Avd.leder Båthuset 78 40 23 40 417 74 748
Adjunkt 78 40 21 09 454 43 750
Lærer 908 42 688
Assistent 900 38 271
Lærer 454 69 040
språkassistent 462 44 513
Assistent 415 55 602
Lærer 977 88 195
Adjunkt 78 40 21 12 906 30 511
Lærer 78 40 21 07 908 90 430
Lærer 78 40 21 09 957 68 847
Miljøveileder
Lærer 78 40 21 08 472 82 266
Lærer 948 58 087
Lærer 78 40 22 04 913 15 420
Lærer 78 40 21 12 950 96 437
Lærer 78 40 21 09 900 52 962
Adjunkt 78 40 21 09 958 75 863
Sekretær 78 40 21 00 924 39 489
Lærer 78 40 21 08 975 22 433
Lærer, bibliotekar 78 40 21 15 950 92 248
Ungdomsleder
Lærer 404 77 533
Miljøveileder 934 64 842