Ansattoversikt


Forsøl skole

Ansatte i avdelingen Forsøl skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 40 23 23 450 20 340
Adjunkt 936 15 656
Konst. Rektor 994 75 622
Lærer
Assistent 943 68 712
78 40 23 27
Thomas Kristoffersen
942 89 773
Lærer 414 28 432
pedagog 971 78 605