Ansattoversikt


Fjordtun skole

Ansatte i avdelingen Fjordtun skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 78 40 22 93 994 40 664
994 95 410
Rektor 78 40 22 42 415 19 619
Rådgiver 78 40 22 48 908 83 764
Støtteteam 78 40 22 94 913 68 071
974 75 476
Lærer 78 40 21 12 924 57 544
Teamleder Småtrinn, Faglærer 78 40 22 51 970 68 056
992 93 010
Lærer 78 40 22 78 922 04 003
Sektretær 78 40 22 40 901 04 056
954 60 824
Kontaktlærer og Teamleder 5-7
993 87 134
Kontaktlærer 1A 78 40 22 91
Lærer 78 40 22 98 970 63 033
473 14 143
Lærer 78 40 22 95 909 85 271
909 16 416
Lærer 900 56 201
Lærer 78 40 22 87 412 21 166
984 41 660
476 78 210
Assistent 941 98 544
958 31 518
916 02 589
Lærer 78 40 22 70 995 99 698
Renholder 975 49 553
Lærer 78 40 22 83 979 54 196
Bibliotekansvarlig 78 40 22 54 905 35 678
Lærer 78 40 22 99 930 66 488
Fagarbeider 78 40 28 80
Kontaktlærer 78 40 22 57 416 26 724
Assistent
Assistent skole og SFO 996 36 002
Lærer 78 40 22 64
Inspektør 78 40 22 46 997 12 311
976 45 517
992 94 081
Assistent
Lærling 912 69 708
Teamleder SFO 78 40 22 51 970 32 132
Assistent 78 40 22 67 971 20 397
482 64 103
459 11 653
78 40 22 40 486 34 715
Støtteteam 78 40 22 88 481 39 946
Lærer 78 40 22 85 980 19 859
Lærer 78 40 22 75 482 55 161
462 75 948
411 22 419
Lærer 950 96 580
Lærer 78 40 22 68 952 10 106
902 78 734
Assisterende rektor 78 40 22 43 415 51 384
Kontaktlærer 78 40 23 31 901 05 533