Ansattoversikt


Oppvekst og kultur - Skoler - Reindalen skole

Ansatte i avdelingen Reindalen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 78 40 22 21 471 73 725
Lærer 466 95 324
Assistent 78 40 75 46
Lærer 905 36 285
950 22 228
Lærer 78 40 22 20 970 73 635
Assistent 78 40 22 26
Lærer 482 39 814
Lærer 78 40 22 20 957 20 727
Timelærer 481 81 899
Lærer 78 40 22 20 992 52 104
Lærer 78 40 22 20 412 06 677
Lærer 954 38 340
Assistent 452 03 590
Adjunkt og IKT-Veileder 471 41 978
Lærer 78 40 22 20 976 61 149
Lærer 970 99 109
Assistent 78 40 28 80
930 24 149
Konsulent 78 40 28 07
SFO-leder Førskolelærer 78 40 22 25 990 41 501
Assistent 78 40 22 26 922 27 805
Lærer 78 40 22 20 412 82 998
??? 477 10 440
Lærer
Lærer Fjordtun skole 78 40 22 20 978 75 054
Sekretær 78 40 22 20 917 91 905
Inspektør 78 40 22 20 414 27 533
Assistent 915 11 795
Assistent 991 17 411 991 17 411
Lærer
Assistent/vikar 912 48 218
Lærer 78 40 22 84 906 80 320