Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten

Ansatte i avdelingen Legetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Institusjonslege 78 40 23 53
Miljøarbeider 463 54 277
Konsulent 78 40 27 09 419 29 955
Sykepleier
Pedagogisk IKT-Konsulent 78 40 28 05 415 18 181
Fastlege 78 41 59 00
Sykehjemslege - spesialist i allmennmedisin 78 40 23 54
Legevaktansvarlig sykepleier 78 41 20 00
Legevikar 78 40 23 53
Kommuneoverlege 78 40 24 59 995 15 999
Konsulent 78 40 27 23
Lege 78 41 59 00
Kommuneoverlege 78 40 27 47 917 40 270
Sykehjemslege 78 40 23 53
Assistent
Sykepleier
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005