Ansattoversikt


Helse og omsorg - Helse - Legetjenesten - Bryggen legesenter

Ansatte i avdelingen Bryggen legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 78 40 24 55
Institusjonslege 78 40 23 53
Sykepleier 78 40 24 55
Fastlege Permisjon
Barnehagelærer 78 40 28 22 907 01 612
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 55
Assistent 78 40 24 55
Legevikar 78 40 24 55
Medarbeider 78 40 24 55
Skolelege 78 40 24 55
Lege i spesialisering - del 1 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 55
5.-års medisinstudent 78 40 24 55
5.-års medisinstudent 78 40 24 55
Sykepleier 78 40 24 55
Helsesekretær 78 40 24 55
Sekretær 78 40 24 55
Sykepleier
Sykehjemslege 78 40 23 53
Fastlege 78 40 24 55
Virksomhetsleder 78 40 27 07 402 45 005
5.-års medisinstudent 78 40 24 55