Ansattoversikt


Helse og omsorg - Institusjoner - Kirkeparken omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Kirkeparken omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleiemedarbeider 973 50 124
Unge arbeidstakere 459 10 443
Kokkemedarbeider 403 86 908
Sykepleier 930 64 735 930 64 735
Helsesykepleier 2410
Spesialsykepleier 78 40 27 22 909 45 586
Spesialsykepleier 950 93 634
Helsefagarbeider
Sykepleier 934 98 729
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Sykepleier 486 42 973
Sykepleier +34649554740 +34649554740
Sykepleier 486 88 264
Pleiemedarbeider
Unge arbeidstakere
Sykepleier +34682461773
Sykepleierstudent 478 27 508 478 27 508
Sykepleier
Hjelpepleier 958 86 088
Sykepleier 995 16 118
Spesialsykepleier 958 51 936
Fagarbeider
Helsefagarbeider
Spesialsykepleier 975 27 669
Pleiemedarbeider 948 33 740
1. års student 455 30 117
Sykepleier 454 21 417
Sykepleier +40742877659
Helsefagarbeider 998 81 888
Helsefagarbeider 992 18 915
Lærling (reform 94) 467 23 695
2.års student
Avdelingsleder m/særald. 78 40 24 30 482 44 057
Virksomhetsleder 78 40 23 51 406 38 462
Sykepleier 959 97 580
1. års student 908 70 951
402 29 427
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 481 12 690
Sykepleier Vikar 004560469750
Pleiemedarbeider
3.års student 984 64 120
2.års student 902 17 612
Pleiemedarbeider 943 67 597
Sykepleier 958 74 228
Sykepleier 408 72 293
Pleiemedarbeider 415 79 444
Avdelingsleder m/særald. 78 40 23 55 951 80 692
Hjelpepleier 920 87 375
Fagarbeider
Lege 78402354/78402779
Sykepleier 913 05 848 913 05 848
Pleiemedarbeider 469 44 458
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
2.års student
Hjelpepleier 955 29 004 955 29 004
Pleiemedarbeider 912 43 049
Fagarbeider 402 84 062 402 84 062
Unge arbeidstakere
Sykepleier Skarven:78402470
Assistent
Helsefagarbeider 939 96 330
2.års student 483 05 494
Pleiemedarbeider
Lærer u/godkj.utd.
Pleiemedarbeider 469 51 368
Pleiemedarbeider 468 26 447
Hjelpepleier 464 23 293
Pleiemedhjelper 951 04 408 951 04 408
Pleiemedarbeider 951 04 408
???
Virksomhetsleder 78 40 27 54 971 43 010
Sykepleier 905 49 297
3.års student
Pleiemedarbeider 414 04 467
Helsefagarbeid m/fagskole 971 00 254
Lærling 941 42 917
1. års student
Hjelpepleier 976 70 115
Pleiemedarbeider 941 49 299
Fagarbeider 78 40 27 44
Pleiemedarbeider 941 71 653
Pleiemedarbeider 955 58 531
Pleiemedarbeider
Sykepleier 950 38 976
3.års student 936 82 500
Unge arbeidstakere
Unge arbeidstakere
Helsefagarbeider
3.års sykepleierstudent 454 47 576
Helsefagarbeider
Sykepleier-vikarbyrå 939 21 848
Sykepleier
Hjelpepleier
Sykepleiervikar
Pleiemedarbeider
Folkevalgt 450 85 849 450 85 849
Helsefagarbeider 405 86 969
Pleiemedarbeider 78 40 23 70
Pleiemedarbeider
Rådgiver 78 40 27 73
Sykepleier
Pleiemedarbeider 925 67 584 925 67 584
Pleiemedarbeider
Sykepleier 478 04 699 478 04 699
909 92 624
Sykepleier
Hjelpepleier 416 81 370
Pleiemedarbeider 969 50 889
Helsefagarbeid m/fagskole 968 43 595
Sykepleier 480 88 910
Helsefagarbeider
Helsefagarbeider 78 40 24 70
Sykepleier
Sykepleier 971 82 881
Sykepleier 902 61 678
Pleiemedarbeider 463 36 965
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Sykepleier
PLeieassistent
Sykepleiervikar
Helsefagarbeider 405 86 790
Sykepleier 406 42 157
Pleieassistent
Pleiemedarbeider 413 54 757
Hjelpepleier
Lege 415 48 495 415 48 495
Helsefagarbeider
Sykepleierstudent 482 75 193
Spesialsykepleier
Sykepleier 78 40 27 77 913 56 979
Helsefagarbeider Vikar
Pleiemedarbeider
Fagarbeider 78 40 23 56 905 17 544
Pleiemedarbeider 959 63 889
Pleiemedarbeider
Sykepleier 970 34 277 970 34 277
1. års student 975 05 687
Hjelpepleier 481 27 602 481 27 602
Fagutv.sykepleier 938 86 687
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 400 81 301
Helsefagarbeider 951 69 020
Sykepleier 0034681392948
pleiemedhjelper 975 94 454
Helsefagarbeider 907 88 060
Sykepleier +40774401345
486 33 642
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 462 73 984
3.års student
Helsefagarbeider 411 60 805
Lærling (reform 94)
Helsefagarbeider 902 51 485
Pleiemedarbeider
3.års student 975 35 232
Pleiemedarbeider 463 09 811
Pleiemedarbeider 907 06 979
Pleiemedarbeider 905 72 524 905 72 524
1. års student 948 59 259
Helsefagarbeider 916 68 103
Sykepleier 990 16 987
Hjelpepleier 78 40 24 70 452 63 951
Sekretær 78 40 23 50
3.års student
Hjelpepleier 416 14 202
Servicemedarbeider
Assistent
Sykepleier 913 07 081
Sykepleier
Sykepleier 454 49 093 454 49 093
Sykepleier 984 63 593
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 973 56 941
Hjelpepleier
Pleiemedarbeider 955 51 639
2.års student
Assistent
Hjelpepleier
Helsefagarbeider 473 46 441
Helsefagarbeider
Lege 78 40 23 53
Kokk 954 83 624
Kokkemedarbeider
Sykepleier 902 11 524
Avdelingsleder m/særald. 78 40 23 60 995 97 048
3.års student
Sykepleier 450 46 643 450 46 643
Assistent 911 57 555
454 07 203