Ansattoversikt


Teknisk drift og eiendom - Teknisk drift og eiendom - fagstab

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og eiendom - fagstab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 994 08 676
78 40 20 77 993 90 488
Kulturkonsulent, bibliotekar Kvalsund 78 40 28 08
??? 78 40 26 19 947 81 316
Fagansvarlig kultur 78 40 28 02 981 09 837
Assisterende rådmann TDE - teknisk drift og eiendom 926 60 492
vikar renhold
Prosjektleder 78 40 26 07 473 11 079
Rådgiver 78 40 26 09
Fagarbeider 970 91 446 970 91 446
Prosjektleder 78 40 26 18 464 71 700
??? 78 40 26 10 952 31 411
Sekretær 78 40 21 00 924 39 489