Folkevalgte organer

Organisasjonskart som viser Hammerfest kommunes råd og organer - Klikk for stort bilde

Kontakt – politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som oppgave å betjene ordfører, de folkevalgte og kommunedirektørens lederteam, og hovedansvar for utvalgssekretariatsfunksjonen i Hammerfest kommune.

Formannskapssekretæren er møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret, administrasjonsutvalget, hovedutvalget for næring, miljø og utvikling, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet.

Administrasjonskonsulenten er møtesekretær for hovedutvalget for oppvekst og kultur, hovedutvalget for helse og omsorg, eldrerådet og klagenemnda.

Formannskapssekretær


Anne Tørseth

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 99 15 54 77


 

Administrasjonskonsulent


Elin Vesterholm

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 92
Mobil : 40 64 09 74