Nummerert liste over representanter

For nummerert liste over representanter og vararepresentanter, se 
Styrer råd og utvalg 2019 - 2023 (PDF, 607 kB)

Folkevalgte organer