Hvordan kan du stemme?

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme


Forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen. 

Hvor kan du forhåndsstemme? 

Du kan forhåndsstemme på servicekontorene i Kvalsund kommunehus og i Hammerfest rådhus i vanlig åpningstid i hele forhåndsstemmeperioden. 

Det blir forhåndsstemmelokaler på disse stedene: 

 • Nissensenteret i Hammerfest 
  30. august – 10. september, hverdager kl. 11:00 – 17:00 (18)
  Lørdag 4. september kl. 11:00 – 16:00
 • Ved Bohus/Rema 1000 på Fuglenes
  Lørdag 4. september kl. 11:00 – 16:00
 • Hammerfest videregående skole 
  Mandag 30. august kl. 11:00 - 14:00
 • UiT Campus Hammerfest
  Fredag 3. september kl. 10:00 - 14:00

Vi arrangerer forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner i perioden 30. august – 9. september. 
Dette gjelder:  

 • Hammerfest sykehus
  Tirsdag 31. august kl. 09:00 - 15:00
 • Kokelv bo- og omsorgssenter
  Torsdag 2. september kl. 10:30 - 12:30
 • Kirkeparken omsorgssenter
  Mandag 6. september kl. 10:00 - 13:00
 • Rypefjord sykehjem
  Tirsdag 7. september kl. 10:00 - 11:30
 • Rypefjord bosenter/Utsikten bokollektiv
  Tirsdag 7. september kl. 12:00 - 13:30
 • Kvalsund sykehjem
  Torsdag 9. september kl. 09:00 - 11:00
 • Kvalsund bosenter + omsorgsbolig
  Torsdag 9. september kl. 12:00 - 14:00

Hvis du har stemmerett i en annen kommune enn Hammerfest, kan du likevel avgi forhåndsstemme hos oss. 
(Hvis du bor i utlandet, er det egne regler. De kan du lese om på valg.no) 

Stemme hjemme 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte i valglokalet eller i lokalet for forhåndsstemming, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 
Dersom du er i karantene eller i isolasjon på grunn av covid-19, kan du også få stemme hjemme.

Du kan søke skriftlig eller via telefon til Servicekontoret, 78 40 25 00. I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato med årstall og hvilken adresse du vil være på siste uke før valget. Du må også oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på.  Hvis du er på en institusjon der det blir arrangert forhåndsstemming, trenger du ikke å søke. 

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10:00

Søknaden sendes: 

Valgstyret i Hammerfest 
Postboks 1224 
9616 Hammerfest 

Stemme på valgdagen 

På valgdagen mandag 13. september (og i noen lokaler dagen før, søndag 12. september) 
kan du stemme i valglokalene. 

Valglokaler og åpningstider 2021
Valgkrets  Valglokale  Søn 12. sept  Man 13. sept 
Akkarfjord  Akkarfjord skole    9 – 18 
Forsøl  Forsøl grendehus    9 – 18 
Hammerfest  Hammerfest rådhus  15 – 20 9 – 20
Hønseby  Daltun skole    9 – 18 
Kokelv  Kokelv grendehus  15 – 18 9 – 18 
Kvalsund  Kvalsund kommunehus 15 – 18 9 – 19 
Rypefjord  Fjordtun skole  15 – 19 9 – 19 

Hvis du er registrert for å stemme i Hammerfest kommune, kan du stemme i hvilket valglokale du vil.  Du trenger ikke å bruke det lokalet som tilhører din valgkrets.

Trenger du hjelp til å stemme? 

Hjelp i valglokalet 

Hvis du trenger hjelp i valglokalet, kan du spørre en av valgmedarbeiderne – altså en av de som jobber for kommunen med å gjennomføre valget. Valgmedarbeiderne kan være med deg inn i valgavlukket og hjelpe deg med å finne frem stemmesedler og å gi personstemmer hvis du vil det. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt, og de har derfor ikke lov til å fortelle noen om hva du har stemt. Du kan også velge å få med deg en annen hjelper inn i valgavlukket.

Vansker med å komme inn i valglokalet 

Hvis du ikke klarer å ta deg inn i valglokalet, kan du få stemme like utenfor. Da vil to valgmedarbeidere komme og ta i mot din stemme. 

Slik stemmer du

Når du ankommer valglokalet vil en valgmedarbeider vil vise deg til valgavlukket når det er din tur. Du må oppgi om du skal stemme ved både stortingsvalg og sametingsvalg. 

Stortingsvalget

 1. Ta den stemmeseddelen du ønsker.
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen. Det står på baksiden av stemmeseddelen hvordan du gir personstemmer eller stryk.
 3. Snu stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til registeringsbordet og vis legitimasjon og valgkort.
 5. Valgfunksjonæren stempler stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 6. Du må selv legge den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Sametingsvalget

 1. Du får utlevert en stemmeseddelkonvolutt som er blå og blir vist til et stemmeavlukke.
 2. I stemmeavlukket tar du en hvit konvolutt. Den hvite konvolutten inneholder alle stemmesedlene til sametingsvalget.
 3. Velg den stemmeseddelen du vil ha, og legg den i den blå konvolutten.
 4. Ta med både den hvite og den blå konvolutten til registreringsbordet.
 5. Vis legitimasjon og valgkort til valgfunksjonæren. Hvis du ikke har med valgkortet skriver valgfunksjonæren det ut.
 6. Stemmeseddelkonvolutten skal ikke stemples slik man gjør med stemmesedler til stortingsvalg, men din legitimasjon skal sjekkes opp mot manntallet.
 7. Valgfunksjonæren gir deg beskjed om å legge konvolutt med stemmeseddelen i urnen.

Stemmeseddel legges i urne - Klikk for stort bilde Tore Fjeld