Hvordan kan du stemme?

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme


Forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen. 

Hvor kan du forhåndsstemme? 

Du kan forhåndsstemme på servicekontorene i Kvalsund kommunehus og i Hammerfest rådhus i vanlig åpningstid i hele forhåndsstemmeperioden. 

Det blir forhåndsstemmelokaler på disse stedene: 

 • Nissensenteret i Hammerfest 
  10. august – 10. september, hverdager 11 – 17(18)
  Lørdag 4. september 11 – 16
 • Ved Bohus/Rema 1000 på Fuglenes
  Lørdag 4. september 11 – 16
   
 • Hammerfest videregående skole 
  Tidspunkt annonseres senere
 • UiT Campus Hammerfest
  Tidspunkt annonseres senere

Åpningstider for disse annonserer vi her på nettsidene når de blir klare.. 

Vi arrangerer forhåndsstemming ved helse- og sosialinstitusjoner i perioden 30. august – 9. september. 
Dette gjelder  

 • Kokelv bo- og omsorgssenter
 • Kvalsund sykehjem
 • Kvalsund bosenter
 • Rypefjord sykehjem
 • Rypefjord bosenter
 • Utsikten bokollektiv
 • Kirkeparken omsorgssenter
 • Hammerfest sykehus

Nærmere informasjon kommer her på nettsiden når den blir klar. 

Hvis du har stemmerett i en annen kommune enn Hammerfest, kan du likevel avgi forhåndsstemme hos oss. 
(Hvis du bor i utlandet, er det egne regler. De kan du lese om på valg.no) 

Stemme hjemme 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte i valglokalet eller i lokalet for forhåndsstemming, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 
Dersom du er i karantene eller i isolasjon på grunn av covid-19, kan du også få stemme hjemme.

Du kan søke skriftlig eller via telefon til Servicekontoret, 78 40 20 00. I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato med årstall og hvilken adresse du vil være på siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på.  Hvis du er på en institusjon der det blir arrangert forhåndsstemming, trenger du ikke å søke. 

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10:00

Søknaden sendes: 

Valgstyret i Hammerfest 
Postboks 1224 
9616 Hammerfest 

Stemme på valgdagen 

På valgdagen mandag 13. september (og i noen lokaler dagen før, søndag 12. september) 
kan du stemme i valglokalene. Du finner liste over valglokaler med åpningstider på siste side.

Trenger du hjelp til å stemme? 

Hjelp i valglokalet 

Hvis du trenger hjelp i valglokalet, kan du spørre en av valgmedarbeiderne – altså en av de som jobber for kommunen med å gjennomføre valget. Valgmedarbeiderne kan være med deg inn i valgavlukket og hjelpe deg med å finne frem stemmesedler og å gi personstemmer hvis du vil det. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt, og de har derfor ikke lov til å fortelle noen om hva du har stemt. Du kan også velge å få med deg en annen hjelper inn i valgavlukket.

Vansker med å komme inn i valglokalet 

Hvis du ikke klarer å ta deg inn i valglokalet, kan du få stemme like utenfor. Da vil to valgmedarbeidere komme og ta i mot din stemme. 

Slik stemmer du

Henvend deg til en valgmedarbeider og vis frem godkjent legitimasjon. Valgmedarbeideren vil sette et kryss i valgmanntallet ved navnet ditt.

Stortingsvalget

 1. Ta den stemmeseddelen du vil bruke.
 2. Gjør eventuelle endringer på stemmeseddelen.
 3. Brett stemmeseddelen med partinavnet inn og feltet for stempling ut - da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmeseddelen.
 4. Gå til en valgmedarbeider og få et stempel på utsiden av stemmeseddelen. Stemmeseddelen må ha stempel for å bli godkjent.
 5. Legg den stemplede stemmeseddelen i valgurnen.

Sametingsvalget

 1. Du får utlevert en stemmeseddelkonvolutt som er blå og blir vist til et stemmeavlukke.
 2. Du legger selv stemmeseddelen i konvolutten og legger deretter konvolutten ned i urnen.
 3. Stemmeseddelkonvolutten skal ikke stemples slik man gjør med stemmesedler til stortingsvalg.

Stemmeseddel legges i urne - Klikk for stort bilde Tore Fjeld