Valg 2021

Stortings- og sametingsvalg 2021


Valgresultater


Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er mandag 13. september.

Forhåndsstemming er fra og med 10. august til og med 10. september. 

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. 

Kommunen vil legge til rette for forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen om å få stemme hjemmefra. 

Valglokaler og åpningstider 2021

Valglokaler og åpningstider 2021
Valgkrets  Valglokale  Søn 12. sept  Man 13. sept 
Akkarfjord  Akkarfjord skole    9 – 18 
Forsøl  Forsøl grendehus    9 – 18 
Hammerfest  Hammerfest rådhus  15 – 20 9 – 20
Hønseby  Daltun skole    9 – 18 
Kokelv  Kokelv grendehus  15 – 18 9 – 18 
Kvalsund  Kvalsund kommunehus 15 – 18 9 – 19 
Rypefjord  Fjordtun skole  15 – 19 9 – 19 

 

Kontakt


Elisabeth Paulsen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 05
Mobil : 481 38 033


Mari Bekken

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 454 07 643

Valgurne

Husk å ta med legitimasjon og valgkort til valglokalet. 

Valgdirektoratet sender ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse.

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

Valgurne med to personer i bakgrunnen

I Hammerfest kommune er det valgdag søndag 12. og mandag 13. september. Alle som er manntallsført i kommunen kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i alle valglokalene i kommunen.

Valgurne

Du kan fohåndsstemme på servicekontorene på Hammerfest rådhus og Kvalsund kommunehus, samt på Nissensenteret. Vær obs på at hvis du ikke er manntallsført i Hammerfest kommune må du benytte deg av forhåndsstemming. Det er kun de som er manntallsført i kommunen som kan stemme på valgdagene 12. og 13. september. 

Digitalt valgkort på mobilen

Nå får du digitalt valgkort. Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort.

- Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

 

I Norge er vi med rette stolte av vårt demokrati. Selve kjennetegnet på et demokrati er folkets mulighet til å velge og bytte ut de som sitter med makten, og den fredelige maktoverføringen som skjer når folket har gjort sitt valg. Dessverre er ikke demokratiet en selvfølge, og vi ser stadig eksempler på at valgmuligheter innskrenkes  og at den fredelige maktoverføringen er truet.

Informasjon om stemmerett, manntallet og valgkort.

Valgurne

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme

Alle skal kunne avgi stemme uten å risikere å bli smittet av koronaviruset.

Se hvor og når du kan stemme på valgdagen mandag 13. september og dagen før, søndag 12. september