Valg 2021

Stortings- og sametingsvalg 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er mandag 13. september.

Forhåndsstemming er fra og med 10. august til og med 10. september. 

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. 

Kommunen vil legge til rette for forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen om å få stemme hjemmefra.

I Norge er vi med rette stolte av vårt demokrati. Selve kjennetegnet på et demokrati er folkets mulighet til å velge og bytte ut de som sitter med makten, og den fredelige maktoverføringen som skjer når folket har gjort sitt valg. Dessverre er ikke demokratiet en selvfølge, og vi ser stadig eksempler på at valgmuligheter innskrenkes  og at den fredelige maktoverføringen er truet.

Informasjon om stemmerett, manntallet og valgkort.

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme

Alle skal kunne avgi stemme uten å risikere å bli smittet av koronaviruset.

Se hvor og når du kan stemme på valgdagen mandag 13. september og dagen før, søndag 12. september