Valg 2021

Stortings- og sametingsvalg 2021


Valgresultater


Valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2021 er mandag 13. september.

Forhåndsstemming er fra og med 10. august til og med 10. september. 

Velgere som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan tidligstemme fra 1. juli og fram til forhåndsstemmingen starter. 

Kommunen vil legge til rette for forhåndsstemming ved helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen om å få stemme hjemmefra. 

Valglokaler og åpningstider 2021

Valglokaler og åpningstider 2021
Valgkrets  Valglokale  Søn 12. sept  Man 13. sept 
Akkarfjord  Akkarfjord skole    9 – 18 
Forsøl  Forsøl grendehus    9 – 18 
Hammerfest  Hammerfest rådhus  15 – 20 9 – 20
Hønseby  Daltun skole    9 – 18 
Kokelv  Kokelv grendehus  15 – 18 9 – 18 
Kvalsund  Kvalsund kommunehus 15 – 18 9 – 19 
Rypefjord  Fjordtun skole  15 – 19 9 – 19 

 

Kontakt


Elisabeth Paulsen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 05
Mobil : 481 38 033


Mari Bekken

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 02
Mobil : 454 07 643

Valgdirektoratet sender ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse.

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

I Norge er vi med rette stolte av vårt demokrati. Selve kjennetegnet på et demokrati er folkets mulighet til å velge og bytte ut de som sitter med makten, og den fredelige maktoverføringen som skjer når folket har gjort sitt valg. Dessverre er ikke demokratiet en selvfølge, og vi ser stadig eksempler på at valgmuligheter innskrenkes  og at den fredelige maktoverføringen er truet.

Valgurne

Forhåndsstemming, stemme hjemme, stemme på valgdagen, hjelp til å stemme

Alle skal kunne avgi stemme uten å risikere å bli smittet av koronaviruset.

Se hvor og når du kan stemme på valgdagen mandag 13. september og dagen før, søndag 12. september