Valgkort

Valgdirektoratet sender ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse.

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

Les mer om valgkortet på Valg.no