Hvordan kan du stemme?

▪️ Tidligstemming 
▪️ Forhåndsstemming 
▪️ Stemme hjemme  
▪️ Stemme på valgdagen

Tidligstemming

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

I Hammerfest må du gjøre avtale for å tidligstemme. 

Ta kontakt med servicekontoret for avtale om å tidligstemme

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september
Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre på sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen. 

Hvor kan du forhåndsstemme? 

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i Hammerfest rådhus i vanlig åpningstid i hele forhåndsstemmeperioden. 

Vi lager også forhåndsstemmelokaler på mange steder rundt om i kommunen.

Se oversikt over lokaler for forhåndsstemming
Oversikten har også åpningstider for hvert lokale

Hvis du har stemmerett i en annen kommune enn Hammerfest, kan du likevel avgi forhåndsstemme hos oss.  (Hvis du bor i utlandet, er det egne regler. De kan du lese om på valg.no) 

Stemme hjemme 

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte i valglokalet eller i lokalet for forhåndsstemming, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 

Du kan søke skriftlig eller via telefon til Servicekontoret, 78 40 20 00. I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato med årstall og hvilken adresse du vil være på siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på.  Hvis du er på en institusjon der det blir arrangert forhåndsstemming, trenger du ikke å søke. 

Fristen for å søke er torsdag 7. september kl. 10:00

Søknaden sendes:

Valgstyret i Hammerfest
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Stemme på valgdagen

På selve valgdagen som er mandag 11. september, må du stemme i et av valglokalene i Hammerfest kommune. Kommunen er delt inn i valgkretser med hvert sitt valglokale. Det er enklest om du stemmer i lokalet som hører til din valgkrets, men du kan også stemme i et annet valglokale.

Valglokaler og åpningstider

Valglokaler og åpningstider 2023
Valgkrets  Valglokale  Åpningstid
Akkarfjord Akkarfjord skole 9 – 18
Forsøl  Forsøl grendehus  9 – 18 
Hammerfest Hammerfest rådhus 9 – 20
Hønseby  Daltun skole  9 – 18 
Kokelv Kokelv grendehus 9 – 18
Kvalsund Kvalsund kommunehus 9 – 19
Rypefjord Fjordtun skole 9 – 19

1

Ta stemmesedlene du vil bruke: En for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget, hvis du ønsker å stemme ved begge valgene.

To hender tar hver sin stemmeseddel fra en hylle - Klikk for stort bilde

2

Hvis du vil gi personstemmer, kan du krysse av på stemmeseddelen i boksen ved siden listekandidatene. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

3

Du kan skrive kandidatnavn fra andre partier/grupper i et eget felt på stemme-seddelen hvis du vil gi dem en person-stemme. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp står på stemmeseddelen.

En hånd med en blyant fyller ut et navn på en valgliste - Klikk for stort bilde

4

Brett stemmesedlene med partinavnet inn, og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

To hender bretter sammen en stemmeseddel - Klikk for stort bilde

5

Gå til en valgfunksjonær, og få et stempel på stemmesedlene. Dette er viktig for at stemmegivingen skal bli godkjent.

En funksjonær stempler en valgseddel - Klikk for stort bilde

6 – Legg stemmesedlene i valgurnen.

 

En hånd legger en valgseddel i en valgurne - Klikk for stort bilde

Slik stemmer du

Se denne filmen fra Drammen kommune på flere språk

Du må ha med deg legitimasjon!

Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Kravet til legitimasjon er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Ta gjerne med valgkort

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det gjør det enklere for valgfunksjonærene om du tar det med, og det går raskere for deg å stemme. Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, får du valgkortet på papir via brevpost

Hjelp i valglokalet

Hvis du trenger hjelp i valglokalet, kan du spørre en av valgmedarbeiderne – altså en av de som jobber for kommunen med å gjennomføre valget. Valgmedarbeiderne kan være med deg inn i valgavlukket og hjelpe deg med å finne frem stemmesedler og å gi personstemmer hvis du vil det. Valgmedarbeiderne har taushetsplikt, og de har derfor ikke lov til å fortelle noen om hva du har stemt. Du kan også velge å få med deg en annen hjelper inn i valgavlukket.

Vansker med å komme inn i valglokalet

Hvis du ikke klarer å ta deg inn i valglokalet, kan du få stemme like utenfor.
Da vil to valgmedarbeidere komme og ta i mot din stemme.