Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen er 11. september 2023

Bruk stemmeretten din, og vær med å bestemme hvem som skal styre kommunen! 

Hvert fjerde år velger vi kommunestyrer og fylkesting i Norge. Det er et viktig prinsipp i det norske samfunnet at mange viktige beslutninger skal tas nær dem som blir berørt, og at ikke alt skal bestemmes sentralt og gjelde likt for hele landet. Utfordringer og muligheter er ikke jevnt og likt fordelt utover landet, og ikke alle løsninger passer like godt overalt. Derfor har det lokale selvstyret en viktig og verdifull rolle. 

Ved kommunestyrevalget kan det være små marginer, og hver stemme teller. Pass på at din stemme er én av dem som er med og avgjør! 

Artikkelliste