Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgdagen er 11. september 2023

Bruk stemmeretten din, og vær med å bestemme hvem som skal styre kommunen og fylkeskommunen! 

Hvert fjerde år velger vi kommunestyrer og fylkesting i Norge. De folkevalgte i Hammerfest tar viktige beslutninger for vårt lokalsamfunn og vår hverdag, og fylkestinget bestemmer på områder som videregående skole og samferdsel. Det er et viktig prinsipp i det norske samfunnet at mange viktige beslutninger skal tas nær dem som blir berørt. Det lokale selvstyret har en viktig og verdifull rolle. 

Ved kommunestyrevalget kan det være små marginer, og hver stemme teller. Pass på at din stemme er én av dem som er med og avgjør! 

Artikkelliste