Stemmerett og manntall

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune

Hvem har stemmerett?

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosetningskriteriet.

Valgmanntall 2023 

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023 .

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men skal du stemme på valgdagen, må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn, og er tilgjengelig på følgende steder

 • Hammerfest rådhus - servicekontoret
 • Kvalsund kommunehus - servicekontoret
 • Biblioteket i Hammerfest
 • Biblioteket i Kvalsund
 • Bunnpris, Rypefjord
 • Forsøl Barnehage
 • Akkarfjord Forbrukersamvirke
 • Arnulf Larsen AS, Hønseby
 • Masterelv Handel, Kokelv
 • Skaidicenteret

Hvis du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at feilen rettes opp.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes:

Valgstyret i Hammerfest kommune
postboks 1224
9616 Hammerfest

postmottak@hammerfest.kommune.no

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen, står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Hvis du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosetter i da du flyttet fra Norge.

Ikke folkeregistrert i Norge de siste 10 årene?

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet. 

Søknadsfrist: tirsdag 12. september 2023, kl. 17:00

Søk om innføring i manntallet her

Velgere med streng fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntall med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Velgere det gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Kontakt – valg 2023

Mia Suh Nissen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 16

Trude Klaussen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 20

Mobil: 41 31 06 59

Lovgrunnlag