Stemmerett og manntall

Hvem kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosetningskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune. Er du bosatt i Norge blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt i den 30. juni 2023 .

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i.

Skal du flytte?

Flytter du til en annen kommune må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni for å bli ført inn i manntallet i den nye kommunen. Flytter du til en annen kommune etter denne datoen, står du i manntallet i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Hvis du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i kommunen du var registrert som bosetter i da du flyttet fra Norge.

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om innføring i manntallet.

Velgere med streng fortrolig adresse

Velgere med strengt fortrolig adresse er ikke innført i det ordinære manntallet kommunen har tilgang til, men kommunene får et særskilt tilleggsmanntall med oversikt over personer med strengt fortrolig adresse. Velgere det gjelder får et eget brev fra Kripos om stemmegivingen.

Vil du sjekke om du er rett manntallsført?

Ta kontakt med oss. Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Kontakt – valg 2023

Mia Suh Nissen

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 25 16

Dina Kjølnes

valgansvarlig
E-post : Send e-post
Telefon : 48 89 28 85

Mobil: 78 40 25 02