Valglokaler og åpningstider

Her ser du alle valglokalene og når de har åpent på valgdagen.

Valglokaler og åpningstider 2023
Valgkrets  Valglokale  Åpningstid
Akkarfjord Akkarfjord skole 9 – 18
Forsøl  Forsøl grendehus  9 – 18 
Hammerfest Hammerfest rådhus 9 – 20
Hønseby  Daltun skole  9 – 18 
Kokelv Kokelv grendehus 9 – 18
Kvalsund Kvalsund kommunehus 9 – 19
Rypefjord Fjordtun skole 9 – 19