Utekontakt

Utekontakten driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 13-20 år. Utekontakten er tilgjengelig for ungdom på dagtid i uken, og på kveldstid på torsdager.

Utekontakten på Instagram

Du kan finne utekontakten på sosiale medier, på ungdomshuset Bootleg og på skolene til avtalte tidspunkt. Utekontakten kan også kontaktes om du er bekymret for en ungdom eller en trend eller om du ønsker å melde fra om en hendelse. Utekontakten er et frivillig tilbud, og du bestemmer selv om du ønsker å ta kontakt eller ikke, utekontakten er her på dine premisser. Målet til utekontakten er at du som ungdom i Hammerfest kommune skal ha det bra. Utekontakten er vant til å snakke med ungdom og liker å snakke om ting som ungdom er opptatt av.

Dette kan utekontakten hjelpe deg med:

  • Gi råd, veiledning og igangsette tiltak for enkeltungdommer eller grupper
  • Motivere ungdommer til å søke hjelp
  • Samarbeide tverrfaglig med andre i kommunen som eksempelvis skoler, barnevern, helsevesen, politi, idrettslag, psykisk helse, frivillige organisasjoner etc.
  • Orientere ungdom til andre offentlige instanser
  • Samtaler med ungdom/foreldre
  • Utekontakten har taushetsplikt og meldeplikt

Hva kan du snakke med utekontakten om?

Når du oppsøker utekontakten, så oppsøker du en voksen som forstår deg og som vil at du skal ha det bedre. Eksempler på tema ungdom vil snakke med utekontakten om er familie, venner, mobbing, bildedeling, seksualitet, psykisk helse, selvmordstanker, lovbrudd, stress, sosiale medier og mer.

Samarbeidspartnere

Utekontakten har mange gode samarbeidspartnere i kommunen, og jobber tett på politiet, barnevernet, helsevesenet, nav og fritidstilbud for ungdom i kommunen. Utekontakten er også en del av samhandlingstiltaket «Tili:ut» som jobber forebyggende med ungdom og unge voksne inn mot rus og psykiatri. Tili:ut er et tverrfaglig gruppe bestående av Tili:ut koordinator, barnevern, helsesykepleier, politi, kommunepsykolog og utekontakten.

Foredrag og informasjon

Utekontakten kan i samarbeid med Tili:ut tilby foredrag og informasjon til foreldre og foresatte innen tematikk som sosiale medier, bildedeling og nettvett, mental helse, rus etc.