Hva gjør du når et barn eller en ungdom sliter?

Handlingsveileder

Når vi bruker ordet «barnet» i denne handlingsveilederen, så mener vi både barn og ungdom.
(Men for å slippe hele tiden å skrive lange setninger med «barnet eller ungdommen» skriver vi bare «barnet»)

I egen virksomhet, avdeling eller tjeneste

Jobb sammen med foresatte og barnet for å finne en løsning på utfordringen

Jobb tverrfaglig sammen mellom to tjenester, foresatte og barnet for å løse utfordringen.

Jobb i tverrfaglige samarbeid mellom flere tjenester, foresatte og barnet for å løse utfordringen.