Bli sett - samarbeid for barn og unge

Du trenger en hel landsby for å oppdra et barn, heter det i et afrikansk ordtak. Mange må samarbeide for å sikre at barn og unge for gode oppvekst- og livsvilkår. På denne siden samler vi innhold innenfor disse temaene:

  • Forebygging – hindre problemer i å oppstå
  • Avdekking – oppdage problemer
  • Håndtering – løse problemer
  • Etterarbeid – unngå at problemene gjentar seg