Norskopplæring

De fleste med oppholdstillatelse i Norge over 3 måneder som mangler grunnleggende norskkunnskaper, har rett til gratis norskopplæring.

Hvis du ikke kan få gratis norskopplæring, er det mulig å betale for kurs.

Dokumentasjon av rett til gratis norskopplæring

Det er du selv som må dokumentere at du har rett til gratis norskopplæring. For de fleste vil dette fremgå av reisedokumenter (pass eller lignende), eller egne dokumenter utstedt av utlendingsmyndighetene (UDI eller politiet). I noen tilfeller kan det være nødvendig å vise frem vedtaket om oppholds/arbeidstillatelse (fra politiet, UDI eller Utlendingsnemnda).

Mer informasjon

Mer informasjon om disse reglene finner du på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet.

Flyktninger som er nyankomne til Norge har rett og plikt til å følge et introduksjonsprogram.

Adresse

Rød knapp

Meld fra om dårlig skolemiljø

Gi beskjed hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen! 

Besøksadresse

Hammerfest voksenopplæringssenter
Elvetun 2
9603 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
 

FacebookFølg oss på Facebook