Brannforebyggende avdeling

Alt arbeid ved brannforebyggende avdeling er rettet inn mot forebygging av brann. Avdelingen er bemannet med en brannmester og en feier.

Avdelingen arbeider innen følgende områder:

  • Tilsyn av særskilte brannobjekter
  • Feiertjeneste og tilsyn med ildsteder
  • Lagringstillatelser av brannfarlige og eksplosive stoffer
  • Informasjon
  • Undervisning
  • Saksbehandling innen lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. med forskrifter

Feiertelefon

📞 906 80 419

Telefontid: Hverdager 07:30 – 08:30 og 14:00 – 15:00

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofte det er behov for det. Hvis du har installert et nytt ildsted eller gjort store endringer på et eksisterende ildsted, må du melde fra til kommunen.

Her er en oversikt over kurs vi har ved brannforebyggende avdeling

Her finner du en oversikt over de vanligste brannårsakene.

Det fleste som omkommer i brann, dør av røykforgiftning. Røykvarsler ble påbudt i alle boliger i 1990. Røyk er en blanding av luft, partikler, dråper og forbrenningsgasser som utvikles under en brann.

Kontakt

Kjetil Myrvoll
Leder Forebyggende
Brann Forebyggende
E-post
Telefon 917 06 627
Mobil 917 06 627

Adresse

Hammerfest brann- og redningstjeneste

Besøksadresse

Risvågveien 1-3
9602 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

Brannvakt: 907 05 457
Overordnet vakt: 466 12 035
Feiertelefon: 906 80 419 (Telefontid: Hverdager 07:30 – 08:30 og 14:00 – 15:00)

Send e-post

Åpningstider - kontor

  • 15. september – 15. mai:  08:00 – 15:45
  • 16. mai – 14. september:  08:00 – 15:00

Kontakt

Arne Myrseth
Brannsjef

E-post : Send e-post
Telefon : 78 40 26 03
Mobil : 952 47 103