Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet bistår personer med demens og deres pårørende.

Du kan få informasjon, støtte og veiledning i forhold til hukommelsessvikt og nedsatt daglig funksjon, og orientering om mulige tilbud til personer med demens i Hammerfest kommune.

Du kan også få hjelp til å skrive søknad om pleie- og omsorgstjenester, hjelpemidler, hjelpeverge, o.l.

Hukommelsesteamet kan også komme på hjemmebesøk etter avtale.

Blomster - forglem-meg-ei

Er du pårørende til en person med demenssykdom?
Hukommelsesteamet starter ny pårørendeskole høsten 2020

Kontakt

Elin Johannessen
Ergoterapeut
Ergo- og fysioterapitjenesten
E-post
Telefon 78 40 23 81
Mobil 413 96 945

Adresse

Besøksadresse

Helse og omsorg - administrasjon
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Kontortid

Tirsdager 08:00 – 15:00