Hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet bistår personer med demens og deres pårørende.

Du kan få informasjon, støtte og veiledning i forhold til hukommelsessvikt og nedsatt daglig funksjon, og orientering om mulige tilbud til personer med demens i Hammerfest kommune.

Du kan også få hjelp til å skrive søknad om pleie- og omsorgstjenester, hjelpemidler, hjelpeverge, o.l.

Hukommelsesteamet kan også komme på hjemmebesøk etter avtale.

Artikkelliste

Adresse

Besøksadresse

Helse og omsorg - administrasjon
Salsgata 16
9600 Hammerfest