Kokelv bo- og omsorgssenter

Kokelv bo- og omsorgssenter er omsorgsboliger for personer som på grunn av nedsatt funksjonsnivå og sykdom har behov for tilrettelagt bolig hvor det er personale tilgjengelig hele døgnet. Det er 14 leiligheter på Kokelv bo- og omsorgssenter.


Les mer om omsorgsbolig i Hammerfest kommune

Det er et mål at du som beboer i omsorgsbolig og personalet samarbeider for å opprettholde dine funksjoner slik at du kan være så selvstendig som mulig.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

  • Følge husreglene
  • Ta hensyn til naboer
  • Holde boligen i forsvarlig stand med tanke på orden og renslighet. Ved behov for hjelp til dette, må det søkes om det.
  • Delta etter beste evne i å legge planer for tjenestene du trenger sammen med primærkontakt.

Kontakt

Åshill Fredriksen
Virksomhetsleder
Kokelv bo- og omsorgssenter
E-post
Mobil 905 40 034

Adresse

Besøksadresse

Fielbmá 9
9715 Kokelv

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest