Kokelv bo- og omsorgssenter

Kokelv bo- og omsorgssenter er omsorgsboliger for personer som på grunn av nedsatt funksjonsnivå og sykdom har behov for tilrettelagt bolig hvor det er personale tilgjengelig hele døgnet. Det er 14 leiligheter på Kokelv bo- og omsorgssenter.


Les mer om omsorgsbolig i Hammerfest kommune

Det er et mål at du som beboer i omsorgsbolig og personalet samarbeider for å opprettholde dine funksjoner slik at du kan være så selvstendig som mulig.

Hva blir forventet av meg som bruker og pårørende?

  • Følge husreglene
  • Ta hensyn til naboer
  • Holde boligen i forsvarlig stand med tanke på orden og renslighet. Ved behov for hjelp til dette, må det søkes om det.
  • Delta etter beste evne i å legge planer for tjenestene du trenger sammen med primærkontakt.

Søke om tjenester innen helse og omsorg

 

Du kan søke elektronisk her

Du kan også fylle ut dette skjemaet (PDF, 97 kB)
Lever skjemaet på Servicekontoret ved Hammerfest rådhus eller send det til

Fag- og forvaltningsenhet i Sektor helse og omsorg
Postboks 1224
9615 HAMMERFEST


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket

Du må klage skriftlig, ved å skrive brev til adressen over. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
Ta kontakt med servicekontoret på telefon 78 40 20 00 hvis du trenger hjelp til å klage.
Hvis vi ikke er enige i din klage, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør saken.

 

Kontakt

Trine Nylund
Avdelingsleder
Kokelv bosenter/hjemme
E-post
Telefon 90 54 00 34
Mobil 97 10 17 48

Adresse

Besøksadresse

Fielbmá 9
9715 Kokelv

Postadresse

H​​​ammefest kommune
Kokelv bo- og omsorgssenter
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

M 954 04 929

Virksomhetsleder

Trine Nylund
M 905 40 034