Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Ergo- og fysioterapitjenesten har til 5 fysioterapeuter (inkludert en turnusfysioterapeut som skiftes ut hver 6 mnd). 

Tilbud om fysioterapi er en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud og har tilbud både poliklinisk, i hjemmet, barnehager, skoler og institusjoner, samt som frisklivstilbud. Kommunen har i tillegg 5 hjemler i 100 % stillinger for privatpraktiserende fysioterapeuter. Det samlede fysioterapitilbudet gir en god dekning for fysioterapi og det er forholdsvis korte ventelister.

Betaling hos fysioterapeut | Helsenorge.no

Fravær

Fravær meldes til vårt sentralbord på 78 40 23 80 i telefontiden kl. 10–12 og 13–15 eller direkte til din fysioterapeut dersom dette avtales.
 

Du må gi beskjed om fravær minst 24 timer før behandlingen.

Adresse

I ergo- og fysioterapitjenesten har vi dessverre mindre kapasitet enn vanlig fremover, og lengre ventetid i flere saker. Dette er fordi vi for tiden mangler to av av fire ergoterapeuter og en fysioterapeut. 

Vi håper å få besatt alle de ledige stillingene så raskt som mulig, og vil gi ut ny informasjon ved når vi får ansatt nye folk. I mellomtiden må vi be om forståelse i en krevende tid for at flere saker må vente lengre enn normalt.

Ved spørsmål, bekymring eller endringer i livssituasjon som fører til behov for snarlig tiltak, kan tjenesten kontaktes - helst på e-post.

Ergo- og fysioterapitjenesten

Besøksadresse

Sanitetsbadet
Storgata 3A, 4. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

Telefon

78 40 23 80 (kl. 10 – 12 og 13 – 15)

Send e-post