Seksuelle overgrep

Har du vært utsatt for et seksuelt overgrep eller andre seksuelle krenkelser?

Overgrepsmottak ved Hammerfest sykehus – åpent hele døgnet

Overgrepsmottaket ved akuttmottaket på Hammerfest sykehus tilbyr akutt medisinsk behandling og rådgivning for deg som har vært utsatt for seksuelt overgrep (max en uke etter overgrep). Overgrepsmottaket er for kvinner og menn over 14 år. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse og alle som arbeider her har taushetsplikt.

Hva gjør du hvis du har vært utsatt for overgrep?

Dersom overgrepet nettopp har skjedd, er det viktig at du ikke dusjer, spiser, drikker eller går på toalettet før du kommer.

Hvis du ønsker hjelp, kan du ringe legevakten på telefon 116 117, eller du kan komme direkte til akuttmottaket på Hammerfest sykehus. Der vil de formidle kontakt med sykepleier og lege med spesialkompetanse innen overgrep.

Tilbud ved overgrepsmottaket

 • Omsorg i trygge omgivelser
  Du møter en erfaren sykepleier og lege som du kan prate med i trygge omgivelser.
 • Medisinsk undersøkelse og informasjon
  Hvis du ønsker det, kan du få medisinsk behandling og oppfølging med tanke på skader, smittsomme sykdommer, graviditet og mer
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
  Ved en eventuell rettssak er det viktig å gjøre en rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis.
 • Rådgivnings- og oppfølgingssamtaler
  Vi tilbyr akutt kriserådgivning og oppfølgingssamtaler. Erfaring viser at det er gunstig å ta imot profesjonell rådgivning når en opplever kriser. Ved behov for ytterligere hjelp kan vi henvise til andre instanser.
 • Bistandsadvokat
  Har du vært utsatt for overgrep har du krav på gratis advokathjelp. Overgrepsmottaket er behjelpelig med å opprette kontakt slik at advokaten kan veilede deg videre.
 • Eventuelt anmeldelse
  Ønsker du å anmelde forholdet, kan vi kontakte politiet, men politianmeldelse er ingen forutsetning for å benytte seg av tilbudet.

Du bestemmer hvilke deler av tilbudet du ønsker å ta imot, og vi respekterer dine valg!

Husk at du er ikke alene!

Adresse

Besøksadresse

Akuttmottaket ved Hammerfest sykehus
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest