Tannlege

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for nødvendig forebygging og behandling.

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten tilbyr gratis behandling til disse gruppene

  • barn og unge fra 0 til 18 år
  • psykisk utviklingshemmede
  • eldre, uføre og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie
    (mer enn 3 måneder og ukentlig pleie eller tilsyn)
  • flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
  • brukere i kommunal rusomsorg

I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Tannhelsetjenesten tilbyr også behandling etter fylkeskommunale takster til voksne pasienter ut i fra kapasitet og tilgjengelighet.

Tannhelse (Finnmark fylkeskommune)

Private tannleger i Hammerfest

Nettstedet tannlegerinorge.no har en oversikt over private tannleger i Hammerfest

Adresse

Adresse

Tannklinikken i Hammerfest
Forsølveien 9-11
9601 Hammerfest

Telefon

78 96 57 00

Tannhelsetjenesten i Finnmark

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00