Veterinærvakttjenesten

Veterinærvakttjenesten underligger kommunalt ansvar og er et samarbeid mellom kommunene Hammerfest, Hasvik og Måsøy, med Hammerfest som vertskommune. 

Veterinærvakt-telefon M 904 79 132

Veterinærvakten bemannes i samarbeid mellom kommunens veterinærklinikker, Hammerfest dyreklinikk og PrivatVetPraksis sammen med mattilsynet.