Utsikten spesialsykehjem

Sykehjem for eldre utviklingshemmede

Bokollektivet er en liten avdeling hvor beboerne får muligheten til å dyrke sine individuelle interesser både i avdelingen og utenfor. Her bor personer som fortsatt er i tilpasset arbeid og deltar på kulturskolen. Det avholdes andakt ukentlig. Avdelingen er døgnbemannet.

Det arbeider pleiemedhjelpere, helsefagarbeidere, vernepleier og sykepleiere i avdelingen. Det er også ansatt tilsynslege i 20 % stilling ved Utsikten.

I avdelingen har vi eget renholdspersonell. Måltidene sendes fra sentralkjøkkenet i kommunen.
 

Kontakt

Siv Østmo Charani
Virksomhetsleder
Utsikten adm
E-post
Telefon 78 40 27 96
Mobil 41 45 20 06
Anniken Mansika
Avdelingsleder
Utsikten spesialsykehjem
E-post
Telefon 78 40 26 60
Mobil 90 85 00 74

Adresse

Besøksadresse

Krøkebærveien 4
9610 Rypefjord

 

Telefon, vaktrom

78 40 27 97 

Vakttelefon

415 63 822

 

Send e-post