Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

TFF gir per i dag tjenester til brukere med blant annet diagnosene psykisk utviklingshemming, autismespekterdiagnose og ervervet hjerneskade. Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi gir avlastning etter samme lov til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vi gir behovsprøvde tjenester etter enkeltvedtak, herunder målrettet miljøarbeid, veiledning, tilrettelegging.

Virksomheten er organisert med fagstab bestående av virksomhetsleder og to fagkonsulenter, samt 6 avdelinger organisert med hver sin avdelingsleder.

Kontakt

Sari Monica Mikalsen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 78 40 27 95
Mobil 466 25 425
Tove Halvorsen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 78 40 27 86
Mobil 419 26 507
Ida Gebhardt Blix
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 78 40 29 63
Therese Ellefsen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 78 40 29 61
Mobil 913 71 829
Siv Charani
Virksomhetsleder
E-post
Telefon 78 40 27 96
Mobil 414 52 006
Silje Iversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 78 40 26 50
Mobil 971 02 799

Adresse

Fagansvarlig tilrettelagte tjenester

Besøksadresse

Administrasjon helse og omsorg
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 27 91 | Send e-post