Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

TFF gir per i dag tjenester til brukere med blant annet diagnosene psykisk utviklingshemming, autismespekterdiagnose og ervervet hjerneskade. Tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Vi gir avlastning etter samme lov til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Vi gir behovsprøvde tjenester etter enkeltvedtak, herunder målrettet miljøarbeid, veiledning, tilrettelegging.

Virksomheten er organisert med fagstab bestående av virksomhetsleder og to fagkonsulenter, samt 6 avdelinger organisert med hver sin avdelingsleder.

Kontakt

Tove Halvorsen
Virksomhetsleder
Avlastningen
E-post
Telefon +47 78 40 27 86
Ida Kaspara Gebhardt-Blix
Virksomhetsleder
Stormtunet 2
E-post
Telefon +47 78 40 29 63
Therese Ellefsen
Virksomhetsleder
Stormtunet 1,3,5
E-post
Telefon +47 78 40 29 61
Siv Østmo Charani
Virksomhetsleder
Utsikten adm
E-post
Telefon +47 78 40 27 96
Silje Margrethe Opheim Iversen
Avdelingsleder m/særald.
Vegaveien
E-post
Telefon +47 78 40 26 50

Adresse

Fagansvarlig tilrettelagte tjenester

Besøksadresse

Administrasjon helse og omsorg
Salsgata 16
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest

78 40 27 91 | Send e-post