Familievernkontor

Vårt nærmeste familiekontor ligger her i Hammerfest.

Alta og Hammerfest familievernkontor dekker disse kommunene:

  • Alta
  • Loppa
  • Hammerfest
  • Måsøy
  • Nordkapp
  • Hasvik
  • Nordreisa
  • Skjervøy
  • Kvænangen
  • Kåfjord - Gáivuona 

Tilbudet er gratis, og du må ikke ha henvisning for å komme til familievernkontoret.

Familievernet er et offentlig og gratis lavterskeltilbud til par, familier og enkeltpersoner.

Alle som ønsker det kan henvende seg direkte til et familievernkontor. Kontorene gir tilbud om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Les mer om familievernet på Bufetat sine sider

Adresse

Besøksadresse i Hammerfest

Sørøygata 10, 3. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Altaveien 96
9513 Alta

Telefon

466 15 590
Telefontid 09:00 – 14:00, fredag stengt

Send e-post

Åpningstider

08:30 – 15:00